06-25233079

MINDFUL MASSAGETHERAPIE

ERVARING - BEWUSTWORDING - ACCEPTATIE

Nicole Riteco,  Holos Massagetherapeut

Maak een afspraak
Bel 06-25233079 of
e-mail

 

PRIVACYVERKLARING

Mindful Massagetherapie
Nicole Riteco
Schothorsterlaan 76
Amersfoort

UW PRIVACY                                                                   Amersfoort, 25 mei 2018

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw “gewone” persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling; natuurgeneeskundig consult

  • de kosten van het consult

MASSAGETHERAPEUT
Aangesloten bij de VBAG
Licentienummer: 21610013
AGB zorgverleners code: 90-046118
AGB praktijkcode: 90-(0)54741
RBCZ
registratie nr.: 207062R

Vertel anderen over Mindful Massagetherapie:

Share Button